top of page

It's Always Tea Time 

With Bloom's Herbal Tea 

New Arrivals

มาเพิ่มประสบการณ์การดื่มชาของคุณให้หรูหรามากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นชาดอกไม้บาน (ชาแห่งการเฉลิมฉลอง) ชาสมุนไพร ชาช่อดอกไม้ ชาเบลนด์พิเศษ ของ Villa Anakin ฯลฯ
ชาที่ไม่เหมือนใครเหล่านี้ ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพและสุนทรียภาพในการดื่ม
ที่จะทำให้คุณประทับใจ ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ชอบดื่มชา
หรือกำลังมองหาชารูปแบบใหม่ที่น่าลอง

“I'm a testimonial. Click to edit me and add text that says something nice about you and your services.”

ชาสมุนไพรรักษาโรค
Herbal Tea

ซื้อเลย

ชาดอกไม้
Flower Tea

ซื้อเลย

ชาเบลนด์พิเศษ
Special Tea

ซื้อเลย
“สถานที่ผลิตชา ของ Villa Anakin นั้น
ถูกสร้างขึ้นและตั้งอยู่ในพื้นที่ของ Villa Anakin Luxury Tea House ”
IMG_8568
IMG_8569
IMG_8580
IMG_8573
IMG_8567
IMG_8570
IMG_8572
IMG_8571
IMG_8582
IMG_8579
IMG_8574
bottom of page